• FORMÅL
     SAP R/3 INTRO HAR TIL HENSIGT AT GIVE DELTAGERNE   >> IT-KURSER 
   EN OMFATTENDE VIDEN OM ET AF VERDENS MEST     >> SAP R/3 INTRO 
   UDBREDTE ØKONOMISTYRINGSSYSTEMER. EFTER 
   KURSET VIL DELTAGERNE HAVE OPNÅET EN FORSTÅELSE    >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
   FOR ARKITEKTUR, FUNKTIONALITET OG ANVENDELSE   >> STED: NYBORG STRAND 
   AF SYSTEMET MHT. ØKONOMISTYRINGEN OG DE    >> VARIGHED: 2 X 3 DAGE
     SNITFLADER DER  GRÆNSER TIL ØKONOMISYSTEMET.        A. 07. - 09. MAJ 2014   
     DER GENNEMGÅS ELEMENTER FRA ISÆR CO/FI         B. 11. - 13. JUNI 2014   
   MEN OGSÅ PP/MM MF. VIL BLIVE INDDRAGET.   >> PRIS : DKK 21.900,- EXCL. MOMS
       >> TILMELD DIG HER...  
   • KURSUS INDHOLD 
     KURSET VIL PRIMRÆT FOKUSERE PÅ FØLGENDE :
 
   >> DEN GRUNDLÆGGENDE ØKONOMISTYRINGSMODEL 
   >> SYSTEMARKITEKTUR 
   >> REGISTRERING AF DATA, KONTOPLANER M.V. 
   >> PLAN- OG BUDGETFACILITETER 
   >> STANDARDOMKOSTNINGER OG FLEKSIBLE BUDGETTER
   >> DÆKNINGSBIDRAG OG FULD FORDELING  MODULER
   >> PARAMETERSTYRINGEN  
   >> INDPASNING AF ORGANISATIONEN I R/3 
     >> KOST- OG PROFITCENTRE    
     >> KALKULATIONER I R/3     
     >> PROGRAMMERING I R/3 - ABAP4     
     >> SNITFLADER TIL PP, MM, QA MF.    
     >> ACTIVITY BASED COSTING OG R/3    
     >> ARBEJDET MED VARIABILITETSFAKTORER I SYSTEMET    
     >> BSC I R/3 M.M.     
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    GRUPPE OPGAVER. DER ARBEJDES IKKE MED ØS
    SOFTWARE PÅ KURSET, MEN EKSEMPLER GIVES LØBENDE
    TIL KURSET ANVENDES LÆREBØGER SOM DET   METODER
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG. 
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM R/3 OG DE MULIGHEDER SYSTEMET HAR. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER ET KRAV OM EN VIS INDSIGT I BASAL    
      ØKONOMISTYRING, SÅ SOM SAMMENHÆNG    
      MELLEM DRIFT.BALANCE OG LIKVIDTET SAMT EN VIS     
      EVNE TIL AT ARBEJDE MED ET TALMATERIALE     
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I  KOMPETENCEKRAV  
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL DEN KOMPRIMEREDE     
      GENNEMGANG, HVOR FORSTÅELSEN AFHÆNGER AF     
      DEN ENKELTES INDSTILLING TIL LÆRING
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 4 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it ::FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ