• FORMÅL      
      KURSET I STRATEGISK ØKONOMISTYRING GIVER   >> ØKONOMISTYRING 
    DELTAGERNE DE NØDVENDIGE REDSKABER TIL    >> STRATEGISK ØKONOMI 
    AT ARBEJDE MED ØKONOMISTYRING PÅ DIREKTIONS-
    OG BESTYRELSESNIVEAU. EFTER KURSET ER   >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
    DELTAGERNE I STAND TIL AT ANALYSERE STRATEGISK   >> STED: NYBORG STRAND 
    ØKONOMIINFORMATION OG BRUGE DISSE INFORMATIONER   >> VARIGHED: 2 X 2 DAGE
    I BESLUTNINGSSITUATIONER   >> PRIS : DKK 17.900,- EXCL. MOMS
         
   • KURSUS INDHOLD 
      PÅ KURSET GIVES DER ET OVERBLIK OVER DE
    VÆRKTØJER, IDEER OG MODELLER DER KAN ANVENDES
    TIL AT SKAFFE SIG STRATEGISK RELEVANT ØKONOMI
    INFORMATION, HERUNDER:
    
     >> ØKONOMISKE EARLY WARNING SYSTEMER
     >> RISICI PÅ STRATEGISK NIVEAU
     >> TARGET COSTING  
     >> BSC OG STRATEGIC MAPPING  
     >> PROJEKTØKONOMI - LÆNGEREVARENDE PROJEKTER MODULER
       >> PERFORMANCE MÅL PÅ DEN LANGE BANE    
       >> SHAREHOLDER VALUE OG INTERESSENTSTYRINGEN    
       >> STRATEGISK ØKONOMIKONTROL    
       >> FASTLÆGGELSE AF ØKONOMISKE MÅL     
       >> ORGANISERING AF STRATEGISK ØKONOMISTYRING    
       >> ACTIVITY BASED MANASGEMENT    
       >> FEEDFORWARD/FEEDBACK M.M..     
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, DISKUSSIONER OG GRUPPEOPGAVER
   
    PÅ KURSET ANVENDES DER LÆREBØGER MV SOM DET
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG PÅ METODER
    FORHÅND
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN GRUPPEOPGAVE, HVOR  
    DER GIVES LEJLIGHED TIL AT TESTE ET PRAKTISK  
    LØSNING PÅ ISSUES INDENFOR STRATEGISK ØKONOMI 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER ET KRAV OM EN VIS INDSIGT I BASALE     
      REGNSKABSMÆSSIGE  FORHOLD, SÅ SOM SAMMENHÆNG    
      MELLEM DRIFT.BALANCE OG LIKVIDTET SAMT EN VIS     
      EVNE TIL AT ARBEJDE MED ET TALMATERIALE  KOMPETENCEKRAV  
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I     
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL DEN KOMPRIMEREDE     
      GENNEMGANG, HVOR FORSTÅELSEN AFHÆNGER AF     
      DEN ENKELTES INDSTILLING TIL LÆRING
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 2 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD     
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)  KURSUSFACILITETER  
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO ::(+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ