• FORMÅL      
     KURSET I ACTIVITY BASED COSTING HAR TIL FORMÅL    >> ØKONOMISTYRING 
   AT SÆTTE DELTAGERNE I STAND TIL AT FORSTÅ    >> ACTIVITY BASED COSTING 
   DENNE TEKNIK OG BRUGE DEN TIL IMPLEMENTERING 
   I EGEN VIRKSOMHED.     >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
   GENNEM KURSET OPØVES EVNEN TIL AT FORETAGE    >> STED: NYBORG STRAND
   ØKONOMISKE ANALYSER I EN LEDELSESSAMMENHÆNG    >> VARIGHED: 2 X 2 DAGE
     MED GRUNDLAG I EN STRATEGISK SYNSVINKEL. DER        A. 29. - 30. APRIL 2014   
     FOKUSERES DOG PRIMÆRT PÅ ABC-TEKNIKKEN OG MINDRE         B. 20. - 21. MAJ 2014   
   PÅ INTEGRATIONEN I STRATEGIMODELLER!   >> PRIS : DKK 17.900,- EXCL. MOMS
        >> TILMELD DIG HER...   
   • KURSUS INDHOLD 
     KURSET TILSIGTER AT BEHANDLE ALLE ASPEKTER 
   VEDR. ACITIVY BASED COSTING OG -MANAGEMENT.
   DET INDBEFATTER ISÆR: 
 
   >> IDEEN BAG ACTIVITY BASED COSTING/-MANAGEMENT
   >> UDVIKLING AF BEGREBET TIL DETS NUVÆRENDE FORM 
   >> TEKNIKKEN BAG ACTIVITY BASED COSTING 
   >> RESSOURCER OG COST DRIVERE  MODULER
   >> ABC I EN STRATEGISK SAMMENHÆNG   
   >> ABC I OPERATIONEL SAMMENHÆNG 
     >> ABC I ET MODERNE ØKONOMISTYRINGSSYSTEM     
     >> ABC KOMBINERET MED ANDRE TEKNIKKER     
     >> IMPLEMENTERINGSOVERVEJELSER     
     >> ABC I FUNKTIONER OG PÅ TVÆRS HERAF     
     >> OPFØLGNING VIA ABC     
     >> CASES PÅ ABC     
     >> ACTIVITY BASED COSTING OG BAGEFTER...?     
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    GRUPPE OPGAVER. DER ARBEJDES IKKE MED ØS
    SOFTWARE PÅ KURSET, MEN EKSEMPLER GIVES LØBENDE
    TIL KURSET ANVENDES LÆREBØGER SOM DET   METODER
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG. 
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM ØKONOMISTYRINGEN OG DENS VÆRKTØJER. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER ET KRAV OM EN VIS INDSIGT I BASALE     
      REGNSKABSMÆSSIGE  FORHOLD, SÅ SOM SAMMENHÆNG    
      MELLEM DRIFT.BALANCE OG LIKVIDTET SAMT EN VIS     
      EVNE TIL AT ARBEJDE MED ET TALMATERIALE  KOMPETENCEKRAV  
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I     
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL DEN KOMPRIMEREDE     
      GENNEMGANG, HVOR FORSTÅELSEN AFHÆNGER AF     
      DEN ENKELTES INDSTILLING TIL LÆRING
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 2 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD     
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)  KURSUSFACILITETER  
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 88590 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ