• FORMÅL      
      DETTE KURSUS GIVER DIG GRUNDLAGET FOR AT    >> BASISKURSER 
    UDFØRE DE OPGAVER SOM ER FORBUNDET MED   >> CONTROLLING 
    CONTROLLINGFUNKTIONEN I EN VIRKSOMHED. 
    KURSET FOKUSERER PÅ SPECIELT KONTROL- OG   >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
    RÅDGIVNINGSFUNKTIONER OG DE METODER DER   >> STED: NYBORG STRAND 
    ANVENDES AF EN CONTROLLER I ET MODERNE   >> VARIGHED: 2 X 3 DAGE
    LEDELSESSYSTEM   >> PRIS : DKK 21.900,- EXCL. MOMS
         
   • KURSUS INDHOLD 
      KURSET INDEHOLDER EN RÆKKE GRUNDMODULER 
    SOM GIVER EN STIGENDE GRAD AF INDSIGT I
    CONTROLLERENS FUNKTIONER HERUNDER: 
 
     >> KONTORAMMER OG -PLANER 
     >> REGNSKABSPRINCIPPER
     >> LOVGIVNINGENS BESTEMMELSER 
     >> DEBITORER OG KREDITORER MODULER
     >> VARELAGRE   
     >> BEHANDLING AF FINANSIELLE AKTIVER
       >> BEHANDLINGEN AF IGANGVÆRENDE PROJEKTER    
       >> BEHANDLING AF MATERIELLE OG IMMATERIELLE     
            AKTIVER     
       >> BEHANDLING AF GÆLDSPOSTER     
       >> EGENKAPITALEN M.M.    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    GRUPPE OPGAVER. PÅ KURSET ANVENDES ET IT
    BASERET REGISTRERINGSSYSTEM (C5) 
    TIL KURSET ANVENDES LÆREBØGER SOM DET   METODER
    FORUDSÆTTES DELTAGERNE HAR ANSKAFFET SIG. 
 
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM KONTERING AF SPECIFIKKE BEGIVENHEDER. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER IKKE NOGET KRAV OM SPECIFIKKE     
      KOMPETENCER KNYTTET TIL DETTE KURSUS.     
      DET FORUDSÆTTES AT DELTAGERNE HAR TID TIL     
      AT ARBEJDE SELVSTÆNDIGT MED PROBLEMERNE.     
       
      SVÆRHEDSGRADEN AF DETTE KURSUS ER I  KOMPETENCEKRAV  
      FØRSTE RÆKKE KNYTTET TIL FORSTÅELSEN AF     
      DET DOBBELTE BOGHOLDERI OG DE BAGVED     
      LIGGENDE PRINCIPPER 
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 4 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
      OP  Δ