• FORMÅL      
      KURSET GIVER DIG FORSTÅELSEN FOR DET GRUNDLAG   >> BASISKURSER 
    ET REGNSKAB BASERER SIG PÅ. ET REGNSKAB BESTÅR   >> FORSTÅ ET REGNSKAB
    AF FLERE DELE - RESULTATOPGØRELSE, BALANCE,
    NOTER, FINANSIERINGSREDEGØRELSE, BERETNING   >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
    MV. SOM IGEN AFHÆNGER AF DE REGNSKABSPRINCIPPER   >> STED: NYBORG STRAND
    MAN BENYTTER, VURDERINGSMETODER OSV. KURSET   >> VARIGHED: 3 DAGE
     GIVER DIG OVERBLIKKET OVER DETTE INDHOLD   >> Tidspunkt: 04. - 06. juni 2014   
      >> PRIS : DKK 9.300,- EXCL. MOMS
        >> TILMELD DIG HER...   
   • KURSUS INDHOLD 
      DER GENNEMGÅS EN RÆKKE ELEMENTER SOM ET 
    REGNSKAB INDEHOLDER OG DEN BASIS DISSE
    ELEMENTER BYGGER PÅ EKSEMPELVIS: 
 
     >> PRINCIPPET BAG DET DOBBELTE BOGHOLDERI
     >> REGNSKABSPRINCIPPER
     >> LEDELSENS BERETNING
     >> RESULTATOPGØRELSENS INDHOLD  
     >> BALANCENS INDHOLD  MODULER
     >> LIKVIDITETSBESKRIVELSER
       >> NOTER TIL ET REGNSKAB    
       >> ANDRE ELEMENTER SOM F.EKS. MILJØRAPPORTER     
            VIDENREGNSKABER, SOCIALE REGNSKABER O.L.    
       >> REGNSKABS UDSAGNSKRAFT - MULIGHEDER OG    
            BEGRÆNSNINGER M.M.    
       >> REGULERING AF REGNSKABSAFLÆGGELSEN     
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      PÅ KURSET GIVES DER EN RÆKKE FORELÆSNINGER
    BLANDET MED PRAKTISKE ØVELSER, DER BEARBEJDES
    I GRUPPER MED UDGANGSPUNKT I DIVERSE PRAKTISKE METODER
    REGNSKABSMATERIALER. PÅ BASIS AF DISSE ØVELSER
    TAGES EN DISKUSSION AF DE PROBLEMATIKKER DER
    KNYTTER SIG TIL DET PÅGÆLDENDE OMRÅDE. DER
    ANVENDES DIVERSE LÆREBØGER PÅ KURSET.
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER IKKE NOGET KRAV OM SPECIFIKKE     
      KOMPETENCER KNYTTET TIL KURSET UOVER INTERESSE.     
      DET FORUDSÆTTES AT DELTAGERNE IKKE  TIDLIGERE    
      HAR ARBEJDET MED REGNSKABER I VIDERE OMFANG KOMPETENCEKRAV  
      MEN HAR EN PROFESSIONEL INTERESSE I AT FÅ MERE    
      AT VIDE OM HVAD ET REGNSKAB ER, OG HVAD DET    
      KAN BRUGES TIL, OG HVAD DET IKKE KAN BRUGES TIL !    
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ SKARRILDHUS VED HERNING    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 2 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINBRO:: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ