• FORMÅL      
      ANALYSE AF EKSTERNE REGNSKABER ER EN GODT   >> BASISKURSER 
    MIDDEL TIL AT FORSTÅ OG VURDERE EN VIRKSOMHEDS   >> REGNSKABSANALYSE 
    INDTJENINGSFORHOLD, DENS FINANSIELLE STILLING 
    RISICI OG LIKVIDITETSFLOW I FORTIDEN OG HERUDFRA   >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
    VURDERE DENS FREMTIDIGE PERFORMANCE NÅR   >> STED: NYBORG STRAND
    KVALIFICEREDE BUDGETTER MV. IKKE FORELIGGER.   >> VARIGHED: 2 DAGE
    KURSET INTRODUCERER DIG TIL REGNSKABSANALYSEN   >> PRIS : DKK 6.900,- EXCL. MOMS
         
   • KURSUS INDHOLD 
      KURSET INDEHOLDER EN RÆKKE VÆRKTØJER SOM 
    GIVER DELTAGERNE REDSKABERNE TIL AT LAVE DE
    FUNDAMENTALE ANALYSER AF ET ÅRSREGNSKAB :
 
     >> HVORFOR LAVE REGNSKABSANALYSER ?
     >> MÅLRETNING AF ANALYSERNE
     >> ANALYSE AF INDTJENINGEN 
     >> ANALYSE AF DEN FINANSIELLE STILLING  
     >> FINANSIERINGSANALYSER & CASH-FLOW GRUNDMODULER
     >> LEVERAGING
       >> BENCHMARKING OG REGNSKABSANALYSER    
       >> PRINCIPPER FOR REGNSKABSANALYSENS    
            BRUGBARHED    
       >> FLERÅRS ANALYSER     
       >> VURDERING AF REGNSKABSANALYSENS RESULTATER    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INTRODUCERER FØRST ELEMENTERNE I
    REGNSKABSANALYSEN, PRINCIPPERNE BAG ANALYSEN,
    DE MÅLGRUPPER ANALYSEN RETTES MOD M.V.
    HEREFTER GENNEMGÅES ÅRSREGNSKABER FOR BÅDE
    PRODUKTION-, SERVICE- OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER METODER
    VHA REGNSKABSANALYSENS METODER OG DER LÆGGES
    OP TIL DISKUSSION AF ANALYSENS RELEVANS OG 
    VALIDITET. KURSET AFSLUTTES MED EN RÆKKE CASES  
    FRA DANSKE VIRKSOMHEDER, HVOR MAN GRUPPEVIS   
    ANVENDER OG PRÆSENTERER DE INDLÆRTE METODER. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER IKKE NOGET KRAV OM SPECIFIKKE     
      KOMPETENCER KNYTTET TIL DETTE KURSUS.     
      DET FORUDSÆTTES AT DELTAGERNE HAR TID TIL     
      AT ARBEJDE SELVSTÆNDIGT MED PROBLEMERNE.     
    KOMPETENCEKRAV  
      SVÆRHEDSGRADEN AF KURSET ER I FØRSTE RÆKKE    
      KNYTTET TIL EN GRUNDLÆGGENDE FORSTÅELSE FOR    
      DE ALMINELIGE REGNEARTER OG EVNEN TIL AT GÅ    
      "BAGOM TALLENE" 
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 1 DAGS OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER      
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
         
     OP  Δ