• FORMÅL      
     GENNEM DETTE KURSUS SÆTTES DELTAGERNE I STAND    >> ANDRE KURSER 
   TIL SELVSTÆNDIGT AT FORESTÅ UDFORMNING AF      >> MILJØRAPPORTERING 
   VIRKSOMHEDENS MILJØRAPPORTER HVAD ENTEN DER ER 
   TALE OM GRØNNE REGNSKABER ELLER MERE OMFATTENDE    >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
   MILJØRAPPORTER SOM EN DEL AF DEN EKSTERNE     >> STED: NYBORG STRAND 
   RAPPORTERING. DELTAGERNE VIL DESUDEN OPNÅ ET    >> VARIGHED: 2 x 3 DAGE
     DYBTGÅENDE KENDSKAB TIL PRAKSIS OG TEORI.         A. 26. - 28. NOV. 2014   
     PÅ KURSET VIL BÅDE MILJØDATA OG ØKONOMISKE DATA         B. 17. - 19. DEC. 2014   
   INDGÅ SOM EN DEL AF GENNEMGANGEN.   >> PRIS : DKK 21.900,- EXCL. MOMS
       >> TILMELD DIG HER...  
   • KURSUS INDHOLD 
     PÅ KURSET VIL DER BLIVE INDDRAGET BÅDE PRAKTISKE 
   EKSMEPLER, STANDARDER OG MODELLER PÅ OMRÅDET
   HERUNDER : 
   
   >> GRØNNE REGNSKABER - REGELGRUNDLAGET 
   >> INTERNATIONALE MILJØRAPPORTERINGSSTANDARDER 
     >> BEST PRACTISE PÅ OMRÅDET INTERNATIONALT
   >> MODELLER OG DATAGRUNDLAG MODULER
   >> OPGØRELSESMETODER FOR FYSISKE DATA   
   >> OPGØRELSE AF MILJØOMKOSTNINGERNE
     >> KONVERTERING AF DATA     
   >> BÆREDYGTIGHED & MILJØRAPPORTERING
     >> INFORMSTIONSPOLITIKKER     
     >> MEDIER I RAPPORTERINGEN     
     >> MILJØSOFTWARE     
     >> RAPPORTERING I KONCERNER    
     >> ANVENDELSE AF MILJØINFORMATION I VIRKSOMHEDEN     
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
     KURSET FOREGÅR  SOM EN BLANDING MELLEM
   FORELÆSNINGER OG ØVELSER.
 
   PÅ KURSET VIL DELTAGERNE SKULLE ARBEJDE MED
     EN PRAKTISK CASE MHT MILJØMÆSSIGE METODER
   PROBLEMSTILLINGER OG SAMTIDIG LØSE DIVERSE
   MINDRE PRAKTISKE OPGAVER. 
   HERUDOVER VIL MAN MED UDGANGSPUNKT I EGEN    
   VIRKSOMHED SKULLE UDARBEJDE EN RAPPORT DER  
   BEHANDLER RELEVANTE EMNER MHT. MILJØRAPPORTERING
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
       DET FORUDSÆTTES AT DELTAGERNE SOM MIN. HAR BASALE    
     KVALIFIKATIONER INDENFOR MILJØ OG RAPPORTERING,    
   OG AT MAN HAR EN VIS FLAIR FOR TALBEHANDLING OG 
     EVNE TIL AT TÆNKE ANALYTISK.     
       
     DET MÅ SAMTIDIG TILSTRÆBES AT ALLE DELTAGERE KAN  KOMPETENCEKRAV  
     ETABLERE EN AFTALE MED EGEN VIRKSOMHED OM ADGANG     
     TIL INFORMATIONER VEDR. EN SPECIFIK (SELVVALGT)     
     MILJØMÆSSIG PROBLEMSTILLING. 
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 4 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD     
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER  KURSUSFACILITETER  
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, OPGAVEGENNEMGANG  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ