• FORMÅL      
     CSR ER BLEVET EN VIGTIG PARAMETER TIL EKSTERN    >> ANDRE KURSER 
   OG INTERN KOMMUNIKATION OM VIRKSOMHEDENS     >> CSR 
   ETISKE FORHOLD, DENS MILJØPERFORMANCE, DENS 
   INVOLVERING I NGO ARBEJDE M.V. GENNEM DETTE    >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
   KURSUS OPNÅR DELTAGERNE FÆRDIGHEDER TIL AT    >> STED: NYBORG STRAND 
   FORESTÅ ARBEJDET MED AT UDVIKLE ET CSR SYSTEM    >> VARIGHED: 2 x 3 DAGE
     I EN ORGANISATION - OFFENTLIG ELLER PRIVAT.         A. 22. - 24. OKT. 2014   
     DELTAGERNE VIL SAMTIDIG FÅ EN FORSTÅELSE FOR         B. 19. - 21. NOV. 2014   
   DE MULIGHEDER DER FORELIGGER MHT. MILJØKOMMUNIKATION   >> PRIS : DKK 21.900,- EXCL. MOMS
         >> TILMELD DIG HER...  
   • KURSUS INDHOLD 
     PÅ KURSET GIVES ET OPDATERET BILLEDE AF HVOR CSR  
   STÅR I DAG OG DER FORMIDLES MODELLER OG VÆRKTØJER 
   TIL AT KUNNE OPBYGGE ET CSR SYSTEM. KEY-POINTS ER:
   
   >> HVAD ER CSR?  BEGREBER OG MODELLER
   >> ELEMENTER I ET MODERNE CSR TIL INTERN OG 
          EKSTERN KOMMUNIKATION  MODULER
   >> INTERNATIONALE RETNINGSLINJER OG CSR STANDARDER   
   >> BEST-PRACTICE PÅ CSR OMRÅDET  
   >> VIRKSOMHEDSETIK OG KOMMUNIKATION
     >> BÆREDYGTIGHED OG MILJØ- OG RESSOURCEMODELLER     
   >> MEDIER TIL KOMMUNIKATION VIA CSR 
     >> DATAIDENTIFIKATION OG -UDVÆLGELSE     
     >> SAMMENHÆNGE MELLEM CSR OG ØVRIGE DELE AF    
          VIRKSOMHEDENS SYSTEMER OG KOMMUNIKATION     
     >> KVALITETSSIKRING AF CSR    
     >> RAPPORTERING OG FEEDBACK    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
     KURSET FOREGÅR  SOM EN BLANDING MELLEM
   FORELÆSNINGER OG ØVELSER.
 
   PÅ KURSET VIL DELTAGERNE TIL SLUT SKULLE FORESTÅ
     EN KRITIK AF EN KONKRET CSR RAPPORT MED FORSLAG
   TIL FORBEDRINGER.  METODER
 
   HERUDOVER VIL MAN MED UDGANGSPUNKT I EGEN    
   VIRKSOMHED SKULLE UDARBEJDE EN RAPPORT DER  
   RIDSER GRUNDLAGET FOR ET KONKRET CSR SYSTEM OP. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
       DER FORUDSÆTTES IKKE BESTEMTE KVALIFIKATIONER     
     FOR AT KUNNE DEKTAGE PÅ DETTE KURSUS UDOVER ET     
   KENDSKAB TIL KOMMUNIKATION/EKSTERN RAPPORTERING 
       
     PÅ KURSET ANVENDES BØGER OG ARTIKLER SOM DET  KOMPETENCEKRAV  
     FORVENTES DELTAGERNE ANSKAFFER SIG FOR AT FÅ     
     DET FULDE UDBYTTE AF KURSET.  DET FORUDSÆTTES    
     ENDVIDERE AT DELTAGERNE HAR ADGANG TIL AT     
     UDARBEJDE EN CSR SKITSE FOR EGEN VIRKSOMHED 
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBROG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 4 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, OPGAVEGENNEMGANG  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ