• FORMÅL      
      DETTE KURSUS ER MÅLRETTET FOLK DER ARBEJDER   >> ØKONOMISTYRING 
    I VIRKSOMHEDENS MILJØ/EHS/CSR FUNKTIONER OG      >> ØKONOMI I MILJØ/EHS 
    SOM ØNSKER AT FÅ ET GODT INDBLIK I DE ØKONOMI-
    STYRINGSVÆRKTØJER DER  STÅR TIL RÅDIGHED,   >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
    OG SOM SAMTIDIG GERNE VIL HAVE EN VIDEN OM     >> STED: NYBORG STRAND
    HVORDAN MAN KAN KOBLE ØKONOMISTYRINGEN    >> VARIGHED: 2 X 3 DAGE
      MED MILJØ-, EHS- OG CSR ARBEJDET. DER        A. 27. - 29. august 2014   
      ARBEJDES BÅDE MED INTERN OG EKSTERN         B. 24. - 26. sept. 2014   
    ØKONOMI INFORMATION.   >> PRIS : DKK 21.900,- EXCL. MOMS
       >> TILMELD DIG HER...  
   • KURSUS INDHOLD 
      PÅ KURSET GIVES DER ET OVERBLIK OVER DE
    ØKONOMIVÆRKTØJER SOM MAN KAN ANVENDE
    VED LEDELSE AF MILJØ/EHS/CSR FUNKTIONEN. DET 
    DREJER SIG HER BL.A. OM:
    
   >> ØKONOMISYSTEMETS ELEMENTER 
   >> DRIFT, BALANCE & LIKVIDITETSMODELLER  MODULER
   >> ØKONOMISKE RESULTATMÅL & INVESTERING   
   >> BUDGETTER OG BUDGETTERING   
   >> STYRINGS-, KOORDINERINGS- OG KONTROLPROCESSER 
     >> PROJEKTØKONOMISTYRING     
     >> VIRKSOMHEDENS MILJØOMKOSTNINGER     
     >> BEREGNING AF MILJØINDTÆGTER     
     >> STYRING AF SPILD, SVIND, AFFALD OG KASSATION    
     >> STYRING AF ENERGIOMKOSTNINGERNE    
     >> COST/BENEFIT ANALYSER M.M.    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    EN STØRRE OPGAVE.  
 
    DER ANVENDES DIVERSE LÆREBØGER OG ARTIKLER  METODER
   SOM DET FORUDSÆTTES DELTAGERNE ANSKAFFER. 
    
    KURSET AFSLUTTES MED EN "EKSAMEN", HVOR DEN  
    ENKELTE FÅR LEJLIGHED TIL AT TESTE SIN VIDEN    
    OM ØKONOMISK STYRING INDENFOR MILJØ/EHS/CSR
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER ET KRAV OM EN VIS INDSIGT I BASALE     
      REGNSKABSMÆSSIGE  FORHOLD OG ET GODT    
    KENDSKAB TIL MILJØ/EHS/CSR OMRÅDET. 
       
      DET FORUDSÆTTES ENDVIDERE AT DELTAGERNE  KOMPETENCEKRAV  
      HAR ADGANG TIL INFORMATIONER I FORBINDELSE    
      MED UDARBEJDELSE AF EN RAPPORT PÅ EGEN     
      VIRKSOMHED.  HERUDOVER ER EN GOD ANALYTISK    
      SANS EN FORDEL. 
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 4 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD  KURSUSFACILITETER  
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)     
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO:: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
      OP  Δ