• FORMÅL      
      ØKONOMISTYRING I LEDELSESFUNKTIONEN HAR TIL   >> ØKONOMISTYRING 
    FORMÅL AT FORMIDLE DE NØDVENDIGE REDSKABER TIL    >> ØS I LEDELSEN
    AT KUNNE HÅNDTERE DE ØKONOMISKE ASPEKTER
    SOM EN LEDER STILLES OVERFOR I EN ORGANISATION.    >> KURSUSLEDELSE: LARS VEDSØ 
    EFTER KURSET VIL DELTAGERNE AKTIVT KUNNE ANVENDE    >> STED: NYBORG STRAND
    BÅDE ØKONOMISKE DATA OG RAPPORTER TIL AT    >> VARIGHED: 2 X 3 DAGE
      ANALYSERE, BESLUTTE OG FORETAGE OPFØLGNING.        A. 28. - 30. MAJ 2014   
      DER FOKUSERES PÅ ØKONOMISTYRINGENS ROLLE        B. 06. - 08. AUGUST 2014   
    PÅ DET OPERATIVE, TAKTISKE OG STRATEGISKE NIVEAU.   >> PRIS : DKK 21.900,- EXCL. MOMS
         >> TILMELD DIG HER...  
   • KURSUS INDHOLD 
      PÅ KURSET GIVES DER ET OVERBLIK OVER ELEMENTERNE
    I ET MODERNE ØKONOMISTYRINGSSYSTEM. DET DREJER
    SIG HER OM ØKONOMISTYRINGSMODELLER, BUDGETTER
    REGISTRERINGSSYSTEMER M.V. HERUNDER :
      
     >> LEDELSE OG ØKONOMISTYRING - GRUNDLAGET
     >> ØKONOMISKE ANALYSER
     >> ØKONOMISTYRINGSMODELLER OG DERES BRUG MODULER
     >> KALKULATIONSFORMER  
     >> PROJEKTØKONOMI OG STYRING
       >> ØKONOMISK STYRING I FUNKTIONER    
       >> ØKONOMISK STYRING I KONCERNFORHOLD    
       >> ØKONOMIKONTROL    
       >> CONTROLLING FUNKTIONEN     
       >> ØKONOMISTYRING OG PERFORMANCEVURDERING    
       >> ØKONOMISTYRINGENS ORGANISATION, HERUNDER    
            UDDELEGERING AF ØKONOMISK ANSVAR     
       >> KOMMUNIKATION AF ØKONOMIINFORMATION    
       >> FORANDRINGSPROCESSER I ØKONOMISTYRIGEN    
         
    • HVORDAN FOREGÅR KURSET ?
      KURSET INDEHOLDER EN BLANDING AF ALMINDELIGE
    FORELÆSNINGER, INDIVIDUELLE OPGAVER OG
    GRUPPE OPGAVER. VIRKSOMHEDSCASES VIL OGSÅ INDGÅ
     
    KURSET ER MODULOPDELT SÅLEDES, AT DER OPNÅS EN  METODER
    STIGENDE GRAD AF AFKLARING OMKRING LEDERROLLER, 
    VÆRKTØJER, KOMMUNIKATION MV. NÅR VI TALER OM
    ØKONOMISTYRINGENS ANVENDELSE I EN ORGANISATION.   
   
    DER SKAL ANSKAFFE DIVERSE LÆREBØGER TIL KURSET. 
         
   • FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE
        DER ER ET KRAV OM EN VIS INDSIGT I LEDELSE I EN      
      ORGANSIATION SAMT ET BASALT KENDSKAB TIL    
      ØKONOMISK STYRING.     
       
      HERUDOVER ER DET AFGØRENDE AT DELTAGERNE  KOMPETENCEKRAV  
     SIDDER I EN LEDELSESFUNKTION ELLER SKAL TIL AT     
     PÅBEGYNDE ET LEDELSESJOB. DET KRÆVES ENDVIDERE    
     AT MAN FORSTÅR OG LÆSER ENGELSK. HERUDOVER ER    
     EN INTERESSE FOR ØKONOMISTYRING IKKE TIL SKADE !
         
       • HVAD ER INDEHOLDT I PRISEN ?      
       KURSET AFHOLDES PÅ NYBORG STRAND PÅ FYN    
     OG I KURSUSPRISEN ER INDEHOLDT :    
       
     >> 4 DAGES OVERNATNING (ENKELTVÆRELSE M. BAD     
          TV, TRÅDLØST INTERNET M.V.)  KURSUSFACILITETER  
     >> ALLE MÅLTIDER     
     >> KAFFE/THE/VAND UNDER KURSET     
     >> KURSUS DOKUMENTATION     
   >> FORELÆSNINGER/ØVELSER, EKSAMEN  
         
         
     
  COUNT-it :: FRISHOLTVEJ 76 A, 8850 BJERRINGBRO :: (+45) 21 80 64 88 :: INFO@S-E-S.DK :: WWW.S-E-S.DK :: CVR "18 85 02 06"  
     
         
     OP  Δ